En stund på myren

En tofsvipa lackade ur på en fiskmås, en lärkfalk skrämde slag på småfåglar och en drillsnäppa gjorde visit.

Egentligen var jag ute efter fiskgjuse men det blir sällan som planerat.