Flygövningar

Att få bra och skarpa bilder på fåglar i flykt är knepigt. Mycket tålamod och tur gav hyfsat resultat. Grå flugsnappare.