Gustaf Wasa

En lunchpromenad i råkall dimma och där låg Gustaf på älven vid bron.