I väntan på ...

I väntan på det egentliga motivet kan det bli en del intressanta bilder.