Moderna nomader

Vi är många som drömmer om en friare livsstil och en mer utmanande vardag. Här följer två artiklar om två olika moderna nomader med det gemensamt att de vågar följa sin passion.

Den första artikeln är om Steven K. Roberts: The Original Tech Nomad. Jag finner Steven och hans projekt extremt inspirerande.

Den andra artikeln,  Adventures of a photo nomad, handlar om Charlie Grosso. Jag tycker om hennes slutord:

When you feel compelled to create, allow your creativity to express it itself. Do so without judging it.
Don’t trade in your dreams for security.  Take the risk, and follow your passion.
Don’t compare yourself to others; it won’t make your work any better.
When in doubt, connect with your initial interest and passion for your project.